Stambomen voor beginners...

Vaak krijgen we te maken met mensen die zeggen dat hun hond een stamboom heeft maar dan blijkt dit niet te kloppen. Zijn deze mensen leugenaars? Neen, natuurlijk niet. Deze mensen zijn slachtoffer van gewiekste handelaars die hen een hond hebben verkocht waarvan zij dachten dat hij een stamboom had.
Het leek ons dan ook nuttig om even stil te staan met het begrip "stamboom".

Wanneer heeft uw hond nu een stamboom? Om op deze vraag te antwoorden moeten we eerst de hondenwereld een beetje ontleden. Het belangrijkste orgaan in de hondenwereld is zonder enige twijfel de Fédération Cynologique Internationale, afgekort F.C.I. Het is deze organisatie die waakt over alles wat met honden te maken heeft in het grootste deel van de wereld. Zij erkennen de rassen, valideren rasstandaarden, geven stambomen uit en benoemen kennelnamen. Zij doen nog veel meer maar het voorgenoemde is veruit het belangrijkste. Als hondenliefhebber zal je zelden of nooit rechtstreeks met deze organisatie in aanraking komen, vooral niet als je weet dat zij al hun werk "uitbesteden" aan nationale Kynologische organisaties.
Ieder land kent slechts één F.C.I. erkende kynologische organisatie. Het is deze plaatselijke organisatie die in naam van de F.C.I. de stambomen zal uitvaardigen. Voor België is dit de K.U.S.H. beter gekend als de Kynologische Unie Sint-Hubertus1.

Wanneer we dus zeggen: "mijn hond heeft een stamboom", betekent dit dat wij een hond hebben met een F.C.I. stamboom afgeleverd door een F.C.I. erkende kynologische organisatie en waarbij de hond werd ingeschreven in het centrale stamboek van dat land. We sommen hier enkele van de belangrijkste organisaties op, samen met hun stamboek benaming:

*In de Duitstalige landen geven de kynologische verenigingen veelal toestemming aan de rasverenigingen om stambomen in eigen beheer uit te geven. Dit is zeker het geval bij onze Duitse herder waar de stambomen worden uitgegeven door de S.V. (Schäferhunde Verein). Alle honden staan dan ingeschreven in het S.V. Zuchtbuch.

Het is dus niet zo omdat de beide ouderdieren over een F.C.I. stamboom beschikken dat de pups automatisch ook een stamboom hebben. De fokker dient F.C.I. geregistreerd te zijn (erkend dus) en moet voor ieder nieuw nest een stamboom aanvraag gedaan te hebben.

Er zijn ook fokkers die niet-F.C.I. stambomen afleveren. Denk bijvoorbeeld aan de K.N.P.V. honden. Deze stambomen zijn buiten hun specifieke wereld waardeloos en algemeen wordt aangenomen dat deze honden eigenlijk geen stamboom hebben, wegens niet F.C.I. erkend. Vraag dus zeker bij de aankoop van een pup of de fokker F.C.I. erkend is en bijgevolg ook F.C.I. stambomen mag afleveren.

In België zijn alle fokkers van Duitse herders die erkend zijn door de rasvereniging V.V.D.H. eveneens erkend door de F.C.I. Met deze fokkers kan u dus met een gerust geweten een hond kopen.


1. Technisch gezien klopt dit niet helemaal. De Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.) bestaat uit twee onafhankelijke entiteiten. Enerzijds de V.d.A. die instaat voor ondermeer het sportgebeuren, keurmeesters en wetenschap en anderzijds de K.M.S.H. Het is deze laatste die ondermeer de stambomen zal afleveren.

Tekst: Peter Croughs

Terug naar alle weetjes


Contacteer ons

Email: info@kringgroep-riemst.be

Social Media:

Design by:

Design by:

Vereniging Voor Duitse Herders