Africhtingssport of IGP:

Africhtingssport of IGP (voluit: Internationale Gebruikshonden Proef) is een africhtingsprogramma dat bestaat uit drie onderdelen. Speuren, Gehoorzaamheid en Verdediging. De 3 onderdelen worden beoordeeld op 100 punten en alles wordt op het einde van de dag samengeteld om de winnaar van de dag te kennen. Het is een officieel programma van de F.C.I. (Fédération Cynologique Internationale) waardoor het enkel is toegestaan voor honden met een F.C.I. stamboom (Sint-Hubertus). Andere, oudere benamingen voor het I.G.P. zijn I.P.O (International Prüfung Ordnung) en G.H.P. (GebruiksHondenProgramma) of Schützhund. Enkel de honden die opgenomen zijn in de Sectie 1 van de K.K.U.S.H. worden tot dit programma toegelaten. De sectie 1c van de Koninklijke Kynologische Unie. Sint-Hubertus regelt het F.C.I. sportgebeuren in België. Vandaar dat deze wedstrijden ook toegankelijk zijn voor andere rassen dan de Duitse Herder. Echter, wij laten enkel Duitse Herders toe op onze trainingen.

Alvorens u aan westrijden kan deelnemen moet de hond slagen voor de begeleidingshondenproef of kortweg B.H. Het slagen voor deze proef, die enkel uit gehoorzaamheidsoefeningen bestaat, geeft de hond het recht om I.G.P. wedstrijden te spelen. Ze moet slechts één maal succesvol afgelegd te worden.
Het I.G.P. kent drie niveaus, oplopend in moeilijkheidsgraad van 1 tot 3. Wanneer het certificaat behaald is kan men volgende keer een wedstrijd spelen om een hoger certificaat te behalen. Eénmaal aangemeld voor een bepaald certificaat kan men nooit meer voor een lager certificaat uitkomen. Men kan dus enkel hogerop, tot aan niveau 3.

Speuren

Bij het speuren moet een hond een spoor volgen dat voorheen in een weiland of akker werd aangelegd. Met andere woorden, een persoon wandelt via een bepaald patroon in een weiland en legt naar gelang het niveau twee of meer voorwerpen op het spoor. 20 tot 60 minuten later (naargelang het niveau) moet de hond het vooraf gewandelde patroon volgen en daarbij gaan liggen aan het voorwerp. Dit laatste noemen we "verwijzen". Vele africhters vinden dit het mooiste onderdeel van de drie. Vooral omdat de hond op zichzelf is aangewezen. De geleider kan de hond niet helpen want deze weet niet hoe en waar het patroon werd "gelegd". Er worden ook speciale wedstrijden georganiseerd waarbij enkel aan speuren wordt gedaan. Er is zelfs een officieel wereldkampioenschap speuren.

Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid is de basis van de africhtingssport. Een hond die niet gehoorzaamd hoort hier immers niet thuis. Bij de gehoorzaamheid moet de hond een aantal vooraf bepaalde oefeningen uitvoeren. Op iedere oefening staan een bepaald aantal punten tot met in totaal aan 100 punten komt. In de praktijk zal een hond zeer uitzonderlijk deze 100 punten toegewezen krijgen. Er is immers altijd wel een detail dat tot puntenverlies zal leiden. De oefeningen zijn (los) volgen in gewone-, loop-, of trage pas. Een zit-, af- en sta-oefening die allen vanuit beweging worden uitgevoerd. Er zijn drie apporteer oefeningen, het vooruit zenden van de hond en tenslotte moet de hond tussen de 10 à 15 minuten alleen kunnen af liggen. Snelheid is in al deze oefeningen van belang. Keurmeesters zien immers graag een snel doch correct werkende hond.

Verdediging

Verdediging of pakwerk is zonder enige twijfel het meest spectaculaire onderdeel van deze sport. Honden tonen hier hun zeer grote controle. Het aanpakken van de boef (pakwerker) zonder vrees of schroom is zeer belangrijk. Ook hier worden vooraf beschreven oefeningen uitgevoerd en de hond zal door de keurmeester worden beoordeeld op de kwaliteit van de beet (vol, vast), de manier van het lossen, de intensiteit van het werken (drift) en last but not least, de algemene controle over de hond.

Meer weten? Lees dan het officiële programma of vraag meer informatie aan onze instructeurs.

Zie ook: [ Basisopleidingprogramma ] [ Agility ] [ Wandelsport ]


Contacteer ons

Email: info@kringgroep-riemst.be

Social Media:

Design by:

Design by:

Vereniging Voor Duitse Herders